Nui Ba Den

Jun. 10, 2023

baden.png

Núi Bà Đen

Cách đây hơn 4 năm, khoảng thời gian đang học đại học tôi có chuyến đi đầu tiên xuống Tây Ninh để leo núi Bà. Lúc đấy chúng tôi có 4 người đi vào dịp Trung Thu. Sáng sớm chúng tôi xuất phát theo đường cột điện để leo, mất khoảng 4h để lên tới đỉnh và chúng tôi đi xuống bằng đường chùa.

Đến gần đây tôi đã leo lại cùng với đồng nghiệp trong công ty và thời gian leo đã ngắn hơn nhiều. Khoảng 1h25 phút để lên đến đỉnh.

Khoảng khắc tôi chụp được khi gần tới đỉnh.

Cột thứ 71

Khi gần tới đỉnh nè.

Cột thứ 111